prev next

Tasquiestiu

Aprofiteu per realitzar les vostres tasques d’estiu mentre practiqueu les tècniques d’estudi més elementals per aprendre a treure’s el màxim partit d’un mateix a l’hora d’adquirir coneixements.
És una assignatura pendent en la majoria de centres escolars d’avui i d’ahir. I per aquest motiu és un pas vital a mostrar i practicar en un centre com el nostre.


Els nostres alumnes cada vegada tenen un accés més gran a la informació. Posem, doncs, al seu abast les eines i estratègies perquè aquesta la puguin comprendre, organitzar i utilitzar.

 Fer un esquema, memoritzar, concentrar-se, extreure les paraules clau d’un text, sintetitzar, etc., són recursos que ajuden a familiaritzar-nos amb noves temàtiques i a entendre finalment aquelles que fa temps que se’ns resisteixen.Què són les tècniques d’estudi?
Les tècniques d’estudi són un conjunt d’eines i mètodes que faciliten l’aprenentatge de l’alumnat, optimitzant el seu temps i focalitzant-lo en allò veritablement important.Quines són les tècniques d’estudi bàsiques i en què consisteixen?

Organització i planificació temporal. Un pla de treball necessita adaptar-se a un temps i una freqüència concrets, que en cada persona són diferents. Per aquest motiu és molt important invertir un temps cada dia/setmana en cada tasca, alternar les assignatures a treballar, saber quin grau de dificultat tenen, etc.

Llegir, rellegir, subratllar. Entendre bé una informació, i saber diferenciar-ne allò important i allò complementari, són dos passos claus per estudiar i aprendre. En ells serà fonamental la concentració, la relectura, emprar suports visuals (subratllat amb fosforescents o llapis, signes ortogràfics, negretes, etc.) i elaborar esquemes clars i resums.

Condicions per no inscrits
  • Comença el dilluns 3 de juliol
  • Horari de matins (de 10:00 a 14:00)  
  • No cal donar-se d'alta al centre
  • Pagament setmanal
  • Per 1, 2, 3 o les 4 setmanes del mes